Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p3

13/01/2018By phuocleSDR

Phần 1: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p1 Phần 2: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p2 Phần 3: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p3 Trong phần 3, tôi sẽ giới thiệu một số kỹ thuật phân tích tín hiệu được sử dụng trong lĩnh vực vô … Read More

Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p2

13/01/2018By phuocleSDR

Phần 1: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p1 Phần 2: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p2 Phần 3: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p3 Trong bài viết 2, tôi sẽ phân tích sơ đồ máy thu radio cơ bản và chuyển đổi sang phần mềm GNU … Read More

Các lệnh cơ bản tương tác với RTL-SDR

01/01/2018By phuphSDR

rtl-sdr là một phần cứng SDR có giá thành thấp nhất phù hợp cho những bạn tại Việt Nam mới tiếp cận với lĩnh vực vô tuyến chi phí thấp. Với số tiền bỏ ra trong khoảng $20 – 27$ thì người dùng có thể thu khá nhiều loại sóng với tần số từ 24 … Read More