Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p1

29/12/2017By phuocleSDR

Phần 1: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p1 Phần 2: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p2 Phần 3: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p3 Giới thiệu GNU Radio GNU Radio là một bộ công cụ mã nguồn mở được cung cấp miễn phí, nó cho phép … Read More