T17lab.com thông báo!

Trang web T17lab.com chính thức ngừng hoạt động sau hơn 1 năm công bố đến cộng đồng người dùng. Vì một số lý do quản trị và vấn đề kỹ thuật, nhóm không thể tiếp tục hoạt động. Các bài viết, video nội dung đã công bố sẽ chuyển sang chế độ Private/Unpublish.


Cảm ơn các bạn đã theo dõi chúng tôi trong suốt thời gian qua.
BQT Nhóm T17Lab | 2017 - 2018