Cảm ơn bạn đã theo dõi nhóm T17Lab trong thời gian qua, chúng tôi là một nhóm các nghiên cứu sinh có cùng đam mê nghiên cứu về viễn thông và bảo mật. Các thí nghiệm được thực hiện của nhóm T17Lab đều dựa trên các hướng dẫn và tìm hiểu của các thành viên, chúng tôi tự đầu tư chi phí phần cứng SDR và các phần mềm thương mại để có thể chia sẻ các hiểu biết của nhóm đến các bạn đọc tại Việt Nam; trong một số trường hợp chúng tôi vẫn có thể chia sẻ phần mềm đến các đọc giả của T17lab.com. PayPal được chúng tôi sử dụng để nhận các chi phí hỗ trợ hosting, phần mềm cũng như đầu tư thêm các phần cứng trong tương lai.

Mọi sự đóng góp hoặc hỗ trợ chi phí của các bạn đến nhóm T17Lab sẽ là một điều khích lệ để chúng tôi tiếp tục hoạt động trong thời gian dài.