Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p3

13/01/2018By phuocleSDR

Phần 1: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p1 Phần 2: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p2 Phần 3: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p3 Trong phần 3, tôi sẽ giới thiệu một số kỹ thuật phân tích tín hiệu được sử dụng trong lĩnh vực vô … Read More

Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p2

13/01/2018By phuocleSDR

Phần 1: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p1 Phần 2: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p2 Phần 3: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p3 Trong bài viết 2, tôi sẽ phân tích sơ đồ máy thu radio cơ bản và chuyển đổi sang phần mềm GNU … Read More

Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p1

29/12/2017By phuocleSDR

Phần 1: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p1 Phần 2: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p2 Phần 3: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p3 Giới thiệu GNU Radio GNU Radio là một bộ công cụ mã nguồn mở được cung cấp miễn phí, nó cho phép … Read More